Επικαιρότητα

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19

Στις 20 Μαρτίου 2020, το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε κατάλογο με τους ΚΑΔ των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ έναν από εκείνους που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Επισημαίνεται ότι, ο εν λόγω κατάλογος είναι δυναμικός και θα μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές Αποφάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης.

Κατάλογος Υπουργείου Οικονομικών