Επικαιρότητα

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Στις 22 Μαρτίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 986) η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ο περιορισμός ισχύει για το διάστημα από 23.3.2020 και ώρα 6:00 π.μ. έως και 6.4.2020 και ώρα 6:00 π.μ.

ΦΕΚ Β’ 986/22.3.2020