Επικαιρότητα

Δημοσίευση νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για τη θέσπιση κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»

Στις 20 Μαρτίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 68) η ΠΝΠ με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020