Επικαιρότητα

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Στις 17 Μαρτίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 915) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με τις διατάξεις της οποίας επέρχεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, για το διάστημα από 18 έως και 31 Μαρτίου 2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Στο άρθρο πρώτο της εν λόγω Απόφασης καταγράφονται οι ΚΑΔ των ιδιωτικών επιχειρήσεων που επηρεάζονται από την επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.

ΦΕΚ Β’ 915/17.3.2020