Επικαιρότητα

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Στις 14 Μαρτίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 64) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Στην εν λόγω ΠΝΠ περιλαμβάνονται διατάξεις για μια σειρά από ζητήματα, όπως:

  • την καθιέρωση έκτακτων μέτρων για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας της αγοράς και τη λειτουργία υπεραγορών τροφίμων και επιχειρήσεων εστίασης,
  • την καθιέρωση έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής,
  • την καθιέρωση έκτακτων μέτρων ιχνηλάτησης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19,
  • την θεσμοθέτηση μηχανισμού στήριξης εργαζομένων εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
  • την θεσμοθέτηση έκτακτης διαδικασίας για επιχειρήσεις/εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων,
  • την καθιέρωση μέτρων διευκόλυνσης των ευπαθών ομάδων, και
  • την εφαρμογή μέτρων για την ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο της αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΦΕΚ Α’ 64/14.3.2020