Επικαιρότητα

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού (‘COVID-19’) και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

Την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 55) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού (‘COVID-19’) και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Στην εν λόγω ΠΝΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις για:

  • την αναστολή υπό προϋποθέσεις καταβολής ΦΠΑ από επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και εξάπλωσης του κορονοϊού,
  • την αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράτασης προθεσμίας καταβολής δόσεων από επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και εξάπλωσης του κορονοϊού,
  • την παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών,
  • τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας,
  • την παράταση ισχύος των εγκριτικών αποφάσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης, και
  • την αναστολή των προθεσμιών της διαδικασίας χορήγησης του επιδόματος γέννησης.

ΦΕΚ Α' 55/11.3.2020