Επικαιρότητα

Ονομαστικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων

Στις 4 Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τα ονομαστικά επιτόκια (νέων και υφιστάμενων) χορηγήσεων και καταθέσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην ευρωζώνη για τον μήνα Ιανουάριο 2020.

Αντίστοιχη ανακοίνωση δημοσίευσε την ίδια ημέρα και η Τράπεζα της Ελλάδος με τα ονομαστικά επιτόκια (νέων και υφιστάμενων) χορηγήσεων και καταθέσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Ελλάδα για τον μήνα Ιανουάριο του 2020. 

MFI Interest Rates

Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Ιανουάριος 2020