Επικαιρότητα

Προκήρυξη καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Ξεκίνησε στις 3 Ιουλίου 2019 η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» με συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ και καταληκτική ημερομηνία την 15η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

ΦΕΚ Β’ 2764/3.7.2019