Επικαιρότητα

«Λευκή Βίβλος» (“White Paper”) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) με τίτλο: “Non‐NFC based Mobile SEPA Card Proximity Payments

Στις 7 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ‘EPC’ «Λευκή Βίβλος» για τις “non-NFC” συναλλαγές που διενεργούνται μέσω κινητών τηλεφώνων σε περιβάλλον SEPA.

Λευκή Βίβλος EPC

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός