Επικαιρότητα

Υλοποίηση Προγράμματος Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων

Προβλέπεται η υλοποίηση προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, για εγγυοδοσία δανείων σε επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. (Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 97/2019).

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, τόσο υπό σύσταση, όσο και υφιστάμενων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών παιχνιδιών.

ΦΕΚ Β’ 2169/7.6.2019

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός