Επικαιρότητα

Τροποποίηση της 3ης προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Η 1η Ιουλίου 2019 ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στην 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με την υπ’ αριθμ. 57388 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΦΕΚ Β’ 2048/4.6.2019

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός