Επικαιρότητα

Προκαταρκτικά αποτελέσματα της ΕΚΤ για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες διάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ για το 2018

Στις 4 Ιουνίου 2019, η ΕΚΤ δημοσίευσε συγκεντρωτικό αρχείο με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες διάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ για το 2018.

Τα κυριότερα συμπεράσματα αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • Η μείωση του αριθμού του δικτύου των τραπεζικών καταστημάτων συνεχίζεται στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα (2018: 1.978, 2017: 2.168).
  • Ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού των τραπεζών μειώθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα (2018: 39.382, 2017: 41.707).
  • Ο βαθμός συγκέντρωσης του τραπεζικού συστήματος διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, με το ποσοστό του ενεργητικού των πέντε (5) μεγαλύτερων τραπεζών σε εθνικό επίπεδο να κυμαίνεται από 26% (Λουξεμβούργο) έως 97% (Ελλάδα).

Τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιευθούν τον Ιούλιο του 2019.

Προκαταρκτικά αποτελέσματα

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός