Επικαιρότητα

Εκλογή νέου Προέδρου Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, μέλος της οποίας είναι και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, εξέλεξε σήμερα, 10 Μαΐου 2019, ομόφωνα ως νέο Πρόεδρό της τον Jean Pierre Mustier, Group Chief Executive Officer της UniCredit SpA ο οποίος θα διαδεχτεί από την 1η Ιουλίου 2019 τον κ. Frιdιric Oudιa, Chief Executive Officer της Societe Generale.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας

EBF Board appoints Jean Pierre Mustier as President