Επικαιρότητα

Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις δεσμεύσεις της Visa και της Mastercard σε σχέση με τη μείωση των “inter-regional interchange fees” εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»)

Στις 29 Απριλίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δελτίο τύπου αναφορικά με τις δεσμεύσεις της Visa και της Mastercard σε σχέση με τη μείωση των “inter-regional interchange fees” εντός ΕΟΧ .

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, τόσο η Visa όσο και η Mastercard έχουν δεσμευθεί να μειώσουν τις “inter-regional interchange fees” κατά 40%, γεγονός το οποίο αναμένεται να περιορίσει σε σημαντικό βαθμό το κόστος που επωμίζονται οι δικαιούχοι - έμποροι όταν αποδέχονται συναλλαγές με κάρτες πληρωμών που έχουν εκδοθεί σε τρίτη χώρα εκτός ΕΟΧ (π.χ. ΗΠΑ).

Δελτίο τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής