Επικαιρότητα

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ

Στις 30 Απριλίου 2019, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η «Απόφαση (ΕΕ) 2019/669 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Απριλίου 2019, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/10 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (EKT/2019/9)», η οποία τίθεται σε ισχύ από την Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019.

Απόφαση της ΕΚΤ