Επικαιρότητα

3η προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Ξεκίνησε στις 25 Φεβρουαρίου 2019 η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» με συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ και καταληκτική ημερομηνία την 13η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

ΦΕΚ Β’ 517/20.2.2019