Επικαιρότητα

Καθορισμός του είδους των επενδυτικών σχεδίων του πρωτογενούς γεωργικού τομέα που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Καθορίζεται το είδος των επενδυτικών σχεδίων του πρωτογενούς γεωργικού τομέα που δύνανται να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με τις υπ’ αριθμ. 3664 και 3666 Αποφάσεις των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας.

ΦΕΚ Β’ 132/29.1.2019