Επικαιρότητα

Ονομαστικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων

Στις 8 Ιανουαρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τα ονομαστικά επιτόκια (νέων και υφιστάμενων) χορηγήσεων και καταθέσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην ευρωζώνη για τον μήνα Νοέμβριο 2018.

MFI Interest Rates