Επικαιρότητα

Τρέχουσες εξελίξεις επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαδικτυακές πλατφόρμες

Στις 29 Νοεμβρίου 2018, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ υιοθέτησε τη συμβιβαστική του πρόταση επί της επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαδικτυακές πλατφόρμες.
Στις αρχές του ερχόμενου έτους αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες τριμερούς διαλόγου (ήτοι μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ) για την οριστικοποίηση του κειμένου της πρότασης Κανονισμού.

Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου Υπουργών