Επικαιρότητα

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων για την τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Στις 31 Οκτωβρίου 2018, δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ Β’ 4837), με τις οποίες τροποποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

ΦΕΚ Β’ 4837/30.10.2018