Επικαιρότητα

Εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ και αξιολόγηση κινδύνων του τραπεζικού συστήματος της ευρωζώνης για το 2019

Στις 30 Οκτωβρίου 2018, η ΕΚΤ, στο πλαίσιο των εποπτικών της καθηκόντων υπό το πρίσμα της λειτουργίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (‘SSM’), δημοσίευσε τις σχετικές προτεραιότητές της, καθώς και την αξιολόγηση των κινδύνων του τραπεζικού συστήματος της ευρωζώνης για το ερχόμενο έτος.

Στις προτεραιότητες της ΕΚΤ για το 2019 εμπίπτει, μεταξύ άλλων, η παρακολούθηση των ‘IT’ και “cyber risks”, τόσο από τα σημαντικά όσο και από τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα της ευρωζώνης.

ECB Supervisory Priorities 2019

ECB Risk Assessment 2019