Επικαιρότητα

Προκήρυξη καθεστώτος ενίσχυσης «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ θα ξεκινήσει (29/10/2018) η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης «Συνέργειες και Δικτυώσεις» με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου του 2019.

ΦΕΚ Β’ 4764/24.10.2018