Επικαιρότητα

Τριμηνιαία Έρευνα (γ’ τρίμηνο 2018) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις τραπεζικές χορηγήσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά εντός της ευρωζώνης

Σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος, αμετάβλητα παραμένουν για το γ' τρίμηνο του 2018 και προβλέπεται να παραμείνουν και το δ' τρίμηνο του 2018 τα εξής:

  • οι όροι χορήγησης πιστώσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, και
  • η ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Κείμενο και πορίσματα της έρευνας της ΕΚΤ

Κείμενο και πορίσματα της αντίστοιχης έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος