Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

  • 28 Φεβρουαρίου 2007

Κώδικας Δεοντολογίας που υιοθέτησε η ΕΕΤ για τη διαφημιστική προβολή χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από πιστωτικά ιδρύματα

Στις 12 Μαρτίου 2007 τίθεται σε ισχύ ο Κώδικας Δεοντολογίας που υιοθέτησε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τη διαφημιστική προβολή χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από πιστωτικά ιδρύματα. Ο Κώδικας υιοθετήθηκε με γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών κατά την προώθηση της διαφημιστικής προβολής προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν οι τράπεζες-μέλη της...

Περισσότερα

  • 26 Φεβρουαρίου 2007

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών διοργανώνει επιχειρηματικά συνέδρια για την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα

«Η πρόσβαση των παλιννοστούντων στην τραπεζική χρηματοδότηση» και «Η πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην τραπεζική χρηματοδότηση» αποτελούν τα θέματα δύο συνεδρίων που διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών...

Περισσότερα

  • 9 Ιανουαρίου 2007

Οι τράπεζες υπενθυμίζουν στους πελάτες τους να χρησιμοποιούν IBAN και BIC από την 1η Ιανουαρίου 2007

Η χρήση ενός κωδικού που προσδιορίζει την τράπεζα (BIC) και ο διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) είναι τώρα υποχρεωτική για τις πληρωμές σε ευρώ μέσα στην Ευρώπη.

Οι πελάτες των τραπεζών που κάνουν πληρωμές σε ευρώ (εμβάσματα) από τη χώρα μας, προς δικαιούχους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα αν δεν φροντίσουν να γνωρίζουν και να ενημερώνουν την τράπεζά τους για το BIC και το IBAN του δικαιούχου. Αυτό διότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες από την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν είναι υποχρεωμένες να δέχονται πληρωμές με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία του δικαιούχου που αφορούν τον BIC και τον IBAN, η δε έλλειψη των παραπάνω στοιχείων μπορεί να επιφέρει επιπλέον έξοδα για τον εντολέα πελάτη ή ακόμα και να οδηγήσει σε απόρριψη του εμβάσματος...

Περισσότερα

  • 8 Ιανουαρίου 2007

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες παροτρύνουν τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ να εκμεταλλευτούν την ευνοϊκή οικονομική συγκύρια

Η ανάπτυξη στην ζώνη του ευρώ το 2006 ξεπέρασε και τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις σύμφωνα με το εξαμηνιαίο δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ) που δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες...

Περισσότερα

  • 18 Δεκεμβρίου 2006

Συστάσεις προς τους κατόχους καρτών για ασφαλείς συναλλαγές

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών με αφορμή την εμφάνιση και κυκλοφορία παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) ως προς τη χρήση του κωδικού "PIN" στα ATM διευκρινίζει:

  • Επιτυχείς συναλλαγές στα ΑΤΜ γίνονται όταν πληκτρολογείτε αποκλειστικά το σωστό PIN, το οποίο πρέπει να γνωρίζετε μόνο εσείς.

  • Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να κάνετε ανάστροφη πληκτρολόγηση του PIN σας, όπως προτείνεται σε ορισμένα παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail), που διακινούν διάφοροι κακόβουλοι στο Διαδίκτυο. Τα ATM αναγνωρίζουν ως λάθος πληκτρολόγηση, όλους ανεξαιρέτως τους αριθμούς πλην του μοναδικού PIN, που σας δόθηκε από την τράπεζά σας ή επιλέξατε ο ίδιος. Συνεπώς είναι λάθος και η ανάστροφη πληκτρολόγηση του PIN σας...

Περισσότερα