Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

"Οι επενδύσεις στην ιδιωτική ασφάλιση" Νέο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου

Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) εξέδωσε πριν από λίγες ημέρες νέο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο με τίτλο Οι επενδύσεις στην ιδιωτική ασφάλιση και συγγραφέα τον Κώστα Γαλιάτσο, Οικονομολόγο PhD.

Όπως τονίζει, προλογίζοντας το βιβλίο, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΤ, κ. Χρήστος Γκόρτσος, το νέο εγχειρίδιο φιλοδοξεί να παρουσιάσει τις ασφαλίσεις που είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις, παρέχοντας όλες τις αναγκαίες γνώσεις για την κατανόησή τους. Οι πρόσφατες εξελίξεις, τόσο στο παγκόσμιο όσο και στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό και οικονομικό σύστημα, έχουν καταστήσει εξαιρετικά επίκαιρες τις υπηρεσίες αυτές.

Η δομή και το περιεχόμενο του νέου εγχειριδίου είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες των υποψηφίων για τις εξετάσεις προς απόκτηση του πιστοποιητικού Δ (πώληση ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις) των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, το οποίο χορηγεί η Τράπεζα της Ελλάδος.

Πάγια πρακτική του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου της ΕΕΤ είναι η έκδοση σύγχρονων και εύχρηστων εγχειριδίων, με κείμενα, πίνακες, διαγράμματα και σχήματα που διευκολύνουν τον ενήλικο εκπαιδευόμενο ή υποψήφιο για εξετάσεις και αναθεωρούνται τακτικά, ώστε να παρέχουν τις πλέον επίκαιρες γνώσεις και στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΤΙ έχει εκδώσει αντίστοιχο εγχειρίδιο προετοιμασίας και για τους υποψηφίους των εξετάσεων προς απόκτηση του πιστοποιητικού Α, που είναι υποχρεωτικό για όλους τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και χορηγεί επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των εγχειριδίων του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου: www.hba.gr/eti , τηλ. 210 33 86 472, e-mail: publications@hba.gr .