Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

  • 28 Μαϊου 2021

Δελτίο Τύπου Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας («ΕΤΟ»)

Η ΕΤΟ θεωρεί αναγκαία τη λήψη μέτρων για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης

  • Απαιτείται η μετατόπιση των υφιστάμενων μέτρων από την στήριξη της ρευστότητας προς τη βελτίωση της φερεγγυότητας των βιώσιμων επιχειρήσεων
  • Ο ανταγωνιστικός ρόλος των ευρωπαϊκών τραπεζών σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να διατηρηθεί προς όφελος μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής οικονομίας.
  • Το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ» θα πρέπει να εφαρμοστεί στην Ευρώπη χωρίς σημαντική επίπτωση στους υφιστάμενους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και λαμβάνοντας υπόψη τις  ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

 

Η 132η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου («ΔΣ») της ΕΤΟ έλαβε χώρα, μέσω τηλεδιασκέψεως, στις 28 Μαΐου 2021. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Χαντζηνικολάου, και τη Γενική Γραμματέα, κα Χαρούλα Απαλαγάκη. Μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης, η ΕΤΟ εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Το ΔΣ της ΕΤΟ επανέλαβε σήμερα τη δέσμευση των ευρωπαϊκών τραπεζών να συνεχίσουν να στηρίζουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με τον ρυθμό της οικονομικής ανάκαμψης. Το ΔΣ της ΕΤΟ υπογράμμισε, επίσης, την αδήριτη ανάγκη να υπάρξει πολιτική βούληση, ώστε να εξασφαλιστεί η «ομαλή προσγείωση» στη νέα κανονικότητα και εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στη δέσμευση των κυβερνήσεων να αποφύγουν το λεγόμενο cliff edge.

Η άμεση ανταπόκριση των κυβερνήσεων σε συνδυασμό με τη θετική συμβολή των τραπεζών συνέδραμαν στη διασφάλιση ρευστότητας και  την παροχή πίστωσης καθόλη τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης. Αυτό μας έδειξε ότι όταν οι ρυθμιστικές αρχές, οι τράπεζες, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι Κεντρικές Τράπεζες συνεργάζονται, υπάρχει αποτελεσματικότητα.

Περισσότερα

  • 31 Μαρτίου 2021

Ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά την 2α και 5η Απριλίου 2021

Tο διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET2) θα είναι κλειστό την 2α και την 5η Απριλίου 2021, τη Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών / Διαμαρτυρομένων αντίστοιχα. Οι ημέρες αυτές δεν συμπίπτουν με αργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας και συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3336/2005, είναι ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών και θα ισχύσουν οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Περισσότερα

  • 24 Μαρτίου 2021

European Money Week 2021 – Τέταρτος Εθνικός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) συμμετέχει για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στο θεσμό της “European Money Week” της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας.

Περισσότερα

  • 5 Ιανουαρίου 2021

Ουσιαστική και κρίσιμη η συνδρομή των τραπεζών σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά το 2020

Με τη διάθεση κεφαλαίων που ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ, τη λήψη μέτρων στήριξης των νοικοκυριών ύψους 45 δισ. ευρώ και τη χρηματοδοτική υποστήριξη έργων ανάπτυξης και κρατικών υποδομών, οι ελληνικές τράπεζες συνέβαλαν αποφασιστικά το 2020 και συνεχίζουν να συμβάλλουν στη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας

 

 Το 2020 η ελληνική κοινωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Στην αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, οι Ελληνικές τράπεζες στήριξαν ουσιαστικά χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θωρακίζοντας την ελληνική οικονομία  και καλλιεργώντας το έδαφος για την ισχυρή ανάκαμψή της.

Από την αρχή της εμφάνισης της πανδημίας στη χώρα μας, οι Τράπεζες - Μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών προχώρησαν με ταχύτητα και αποφασιστικότητα   στην υλοποίηση δράσεων με τρεις (3) βασικούς στόχους: α) την στήριξη των νοικοκυριών προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης β) την άμεση παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις για να αντέξουν στην κατακόρυφη πτώση των εσόδων τους, εστιάζοντας στους βαριά πληγέντες βασικούς τομείς της οικονομίας και γ) την διασφάλιση των προοπτικών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στηρίζοντας κρίσιμα έργα και επενδύσεις.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι τράπεζες κινήθηκαν σε πέντε βασικούς άξονες, προσαρμόζοντας τη στρατηγική και το σχεδιασμό τους στις ανάγκες των πελατών τους αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα και πρόσφορα μέσα και μέτρα.

Περισσότερα

  • 30 Δεκεμβρίου 2020

Οδηγός για τον Χρηματοπιστωτικό Εγγραμματισμό στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (European Banking Federation - EBF), στο πλαίσιο των δράσεών της για τον χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό, δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της το Financial Literacy Playbook for Europe. Η συγκεκριμένη δημοσίευση, συνολικά 96 σελίδων, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η Ομάδα Έργου για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση (FEPG) της EBF κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 μεταξύ των Τραπεζικών Ενώσεων-Μελών της.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), ως ενεργό μέλος της EBF, συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις εργασίας της FEPG και συγκαταλέγεται μεταξύ των  συντελεστών του έργου.

Περισσότερα