Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

  • 2 Απριλίου 2012

Ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά την 6η και 9η Απριλίου 2012

Tο διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET2) θα είναι κλειστό την 6η και 9η  Απριλίου 2012, τη Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών /Διαμαρτυρομένων αντίστοιχα. Οι ημέρες αυτές δεν συμπίπτουν με αργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας και συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3336/2005, είναι ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών και θα ισχύσουν οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Περισσότερα

  • 5 Οκτωβρίου 2011

Ανταπόκριση των τραπεζών στα αιτήματα ΣΔΟΕ

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Διευθυντής Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων του ΣΔΟΕ ανέφερε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ανταποκριθεί σε μόλις 130 από τα συνολικά 3.829 αιτήματα του ΣΔΟΕ, από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως και την 31η Ιουλίου 2011. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών επισημαίνει ότι σύμφωνα με στοιχεία των τραπεζών-μελών της, στο ανωτέρω χρονικό διάστημα:

Περισσότερα

  • 5 Οκτωβρίου 2011

Banks’ correspondence to Economic Enforcement Crime Unit’s (SDOE) requests

The Head of Planning and Audit Coordination of SDOE, recently declared that credit institutions have corresponded in only 130 of the 3.829 SDOE’s requests that have been submitted from the 1st of January 2010 until the 31st of July 2011. In this context, the Hellenic Bank Association (HBA) highlights that according to data from its member-banks, during the above mentioned period:

Περισσότερα

  • 3 Οκτωβρίου 2011

Κυκλοφορία 2 νέων εκδόσεων της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών α) Ομοιόμορφοι Κανόνες για τις Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση β) Διεθνής Τυποποιημένη Τραπεζική Πρακτική για τον Έλεγχο των Εγγράφων βάσει Ενεγγύων Πιστώσεων

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) κατά παράδοση εκδίδει τις μεταφράσεις των κανόνων του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) που άπτονται των τραπεζικών εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, κυκλοφόρησαν από την ΕΕΤ δύο νέες εκδόσεις:

Περισσότερα

  • 6 Ιουλίου 2011

Παρουσίαση Συλλογικού Τόμου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών «Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα»

Μέγαρο Καρατζά
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2011

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου έλαβε χώρα η παρουσίαση του συλλογικού τόμου - μελέτης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τίτλο: «Η  διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Την εκδήλωση, όπως και τη μελέτη, προλόγησε ο Πρόεδρος της ΕΕΤ, καθηγητής κ. Βασίλης Ράπανος, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας και του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ο κ. Ράπανος τόνισε το γεγονός ότι με την εκδοθείσα μελέτη η ΕΕΤ επιδιώκει να συμβάλει, με τρόπο αναλυτικό, τεκμηριωμένο και νηφάλιο, στο δημόσιο διάλογο αναφορικά με τα αίτια και τις επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας (και ευρύτερα η ευρωζώνη) και τις εφικτές λύσεις για έξοδο από αυτήν.

Το περιεχόμενο της μελέτης, στην οποία περιέχονται 34 άρθρα, παρουσίασαν στη συνέχεια οι συν-επιμελητές της, κ.κ. Γκίκας Χαρδούβελης και Χρήστος Γκόρτσος. Ο καθηγητής κ. Χαρδούβελης, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΕΕΤ και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου Eurobank EFG, αναφέρθηκε στις έξι πρώτες ενότητες της μελέτης, στις οποίες αναλύονται οι διαφορετικές μορφές της διεθνούς και ελληνικής κρίσης και οι επιπτώσεις τους στη λειτουργία των τραπεζών, των αγορών, στο θεσμικό πλαίσιο και, γενικότερα, στην προσπάθεια η ελληνική οικονομία να απεγκλωβιστεί από τις ανισορροπίες του παρελθόντος.

Τα άρθρα αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην αναπτυξιακή διαδικασία και το πώς ένα εύρωστο χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Αναδεικνύουν επίσης τις διαφορετικές πτυχές της διεθνούς κρίσης και τις αδυναμίες του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, που πρέπει να επουλωθούν για ένα σταθερό και δίκαιο χρηματοοικονομικό και οικονομικό σύστημα. Η ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος φανερώνει ότι το δικό μας σύστημα δεν υπήρξε η αιτία της ελληνικής κρίσης αλλά, αντίθετα, το θύμα της.

Περισσότερα