Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

  • 31 Οκτωβρίου 2012

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες στηρίζουν τη χρηματοδότηση του πραγματικού τομέα της οικονομίας

Στις 26 Οκτωβρίου 2012 συνεδρίασε στις Βρυξέλλες το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (εφεξής ΕΤΟ), στο οποίο η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (εφεξής ΕΕΤ) εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της κ. Γιώργο Π. Ζανιά και τον Γενικό Γραμματέα κ. Χρήστο Βλ. Γκόρτσο.

Περισσότερα

  • 30 Αυγούστου 2012

Ρυθμίσεις στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων και κατανομή καταθέσεων φυσικών προσώπων ανά κατηγορία ποσού

Ι. Ρυθμίσεις στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων

Οι τράπεζες, ήδη από τις αρχές του 2010, παρακολουθώντας τις οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές και ανταποκρινόμενες στη δυσμενή οικονομική συγκυρία, προέβησαν, παρά τα προβλήματα ρευστότητας που υπάρχουν στο τραπεζικό σύστημα, σε πολύ μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων με οφειλέτες που αντιμετώπιζαν δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και τη δέουσα κοινωνική ευαισθησία.

Περισσότερα

  • 17 Ιουλίου 2012

Εκλογή νέου Προέδρου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρό του τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Ζανιά, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο κ. Γεώργιος Ζανιάς ορίστηκε, επίσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤ ως εκπρόσωπός της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, η οποία εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς οργανισμούς.

Περισσότερα

  • 18 Ιουνίου 2012

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» της Πρωτοβουλίας JEREMIE

  • 5 Ιουνίου 2012

Ενημέρωση της πελατείας των τραπεζών μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών σχετικά με την επαλήθευση των εισοδημάτων τους

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, με αφορμή διαρκή ερωτήματα της πελατείας των τραπεζών μελών της, ενημερώνει το συναλλακτικό κοινό ότι από τον Μάρτιο του 2012, σύμφωνα με ρητή διάταξη της υπ’ αριθμ. 2652/2012 Πράξης Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τα εισοδήματα:

Περισσότερα