Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

  • 18 Μαρτίου 2013

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη λειτουργία των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα των κυπριακών πιστωτικών ιδρυμάτων

Περισσότερα

  • 18 Φεβρουαρίου 2013

Απόδοση στο Δημόσιο του φόρου 15% επί των τόκων καταθέσεων, ομολόγων και επενδυτικών προϊόντων (Ν.4110/2013)

Με το Δελτίο Τύπου της 15-01-2013, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι με το νέο φορολογικό νόμο (Ν. 4110/2013) αυξήθηκε αναδρομικά από 01-01-2013 ο συντελεστής φορολόγησης των τόκων καταθέσεων, των ομολόγων και των λοιπών επενδυτικών προϊόντων από 10% σε 15%.

Περισσότερα

  • 15 Ιανουαρίου 2013

Αύξηση συντελεστή φορολόγησης επί των τόκων

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει το συναλλακτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος φορολογικού νόμου, αυξάνεται σε 15% ο συντελεστής φορολόγησης επί των τόκων που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 σε σχέση με:

Περισσότερα

  • 29 Νοεμβρίου 2012

Ενημέρωση της πελατείας των τραπεζών μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών σχετικά με την επαλήθευση των εισοδημάτων τους

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, με αφορμή διαρκή ερωτήματα της πελατείας των τραπεζών μελών της, ενημερώνει το συναλλακτικό κοινό ότι από τον Μάρτιο του 2012, σύμφωνα με ρητή διάταξη της υπ’ αριθμ. 2652/2012 Πράξης Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τα εισοδήματα:

Περισσότερα

  • 31 Οκτωβρίου 2012

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες στηρίζουν τη χρηματοδότηση του πραγματικού τομέα της οικονομίας

Στις 26 Οκτωβρίου 2012 συνεδρίασε στις Βρυξέλλες το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (εφεξής ΕΤΟ), στο οποίο η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (εφεξής ΕΕΤ) εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της κ. Γιώργο Π. Ζανιά και τον Γενικό Γραμματέα κ. Χρήστο Βλ. Γκόρτσο.

Περισσότερα