Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

  • 25 Ιανουαρίου 2011

Συναντήσεις τραπεζών με τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's και Standard & Poor's

Την Παρασκευή, 21 και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκαν από κλιμάκιο τραπεζικών στελεχών, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank EFG κ. Νικόλαο Καραμούζη και Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών και Κεφαλαίων της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ενημερωτικές συναντήσεις με εκπροσώπους των διεθνών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s και  Standard & Poor's.

Περισσότερα

  • 11 Ιανουαρίου 2011

Αβάσιμες αιτιάσεις ως προς τη μη συμμόρφωση των τραπεζών - μελών της με τις διατάξεις του Ν. 3689/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Σε δελτίο τύπου της στις 16 Δεκεμβρίου 2010, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή επισημαίνει ότι οι τράπεζες είναι εν γένει απρόθυμες και ελλιπώς προετοιμασμένες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που θέτει ο ν. 3869/2010. Σχετική υπήρξε και πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ.

Σε σχέση με τις εν λόγω αιτιάσεις, οι οποίες δεν αποδίδουν την πραγματικότητα, όπως εξηγείται αναλυτικά κατωτέρω, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, λαμβανομένου υπόψη πάντοτε του γεγονότος ότι κάθε τράπεζα έχει τη δική της μεθοδολογία και πολιτική σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και τη λήψη απόφασης επί των αιτήσεων που της υποβάλλονται, επισημαίνει τα ακόλουθα:

Περισσότερα

  • 10 Νοεμβρίου 2010

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης για Μικροδάνεια» της Πρωτοβουλίας JEREMIE

  • 13 Σεπτεμβρίου 2010

Ενημέρωση της πελατείας των τραπεζών μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τις συμβάσεις που αφορούν τις υπηρεσίες πληρωμών

Με την έναρξη ισχύος του νόμου 3862/2010, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελλάδα η ευρωπαϊκή Οδηγία «για τις υπηρεσίες πληρωμών», διαμορφώθηκε ένα νέο πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών υπηρεσιών πληρωμών. Με τις διατάξεις αυτού του νόμου καλύπτεται το σύνολο των υπηρεσιών πληρωμών τις οποίες παρέχουν στην πελατεία τους οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή:

Περισσότερα

  • 8 Ιουνίου 2010

Αβάσιμη η φημολογία περί δήθεν αναδιάρθρωσης του χρέους της χώρας και εξόδου της από την ευρωζώνη

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών επαναλαμβανόμενα είναι τα δημοσιεύματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, περί δήθεν αναδιάρθρωσης του χρέους του Ελληνικού Δημοσίου και εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Η εν λόγω φημολογία είναι εντελώς αβάσιμη και ενδεχομένως σχετίζεται με ευρύτερες σκοπιμότητες, προκαλώντας σύγχυση και στο αποταμιευτικό κοινό.

Περισσότερα