Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Με νέο πρόσωπο ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ"

Συνέντευξη του Προέδρου της "Τειρεσίας Α.Ε." κ. Γιάννη Μούργελα
στην Ευγενία Τζώρτζη (Εφημερίδα "Οικονομική Καθημερινή", Κυριακή 25 Μαρτίου 2007)