Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Τί αλλάζει στη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στον Χρήστο Κώνστα (Οικονομικό Περιοδικό "Επιλογή", τεύχος Φεβρουαρίου 2007)