Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Από την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη θα εξαρτάται και η δανειακή του επιβάρυνση"

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στη Λίλυ Σπυροπούλου (Εφημερίδα "Κέρδος", Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2006)