Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Ο δανεισμός δεν αποτελεί υποκατάστατο του εισοδήματος"

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην Έφη Καραγιώργου (Εφημερίδα "Έθνος", Σάββατο 29 Ιουλίου 2006)