Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Ερχονται καταιγιστικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών"

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στον Γιάννη Παπαδογιάννη (Εφημερίδα "Οικονομική Καθημερινή", Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2007)