Γραφείο Τύπου / Ανακοινώσεις

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. - Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας Eurobank Ergasias, προβαίνει σε περαιτέρω γνωστοποίηση της εξατομικευμένης ενημέρωσης που έχει ήδη πραγματοποιήσει η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.", σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "ASTARTI Designated Activity Company".

Η παραπάνω ενημέρωση παρατίθεται αυτούσια ως εξής:

Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων