Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με το Προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Το Προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών συναντήθηκε σήμερα με τον  Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιο Παυλόπουλο προκειμένου να τον ενημερώσει για την πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Στη συνάντηση από την πλευρά της ΕΕΤ συμμετείχαν οι κ.κ:

1.      Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος Δ.Σ.

2.      Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3.      Παναγιώτης-Αριστείδης Θωμόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

4.      Βασίλειος Ράπανος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., και

5.      Χρήστος Γκόρτσος, Γενικός Γραμματέας.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα στοιχεία ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος αλλά και οι σοβαρές προκλήσεις που αυτό αντιμετωπίζει. Επισημάνθηκε επίσης ότι η επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη είναι η σημαντικότερη παράμετρος για την αποκατάσταση της ομαλότητας και την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της χώρας, του Δημόσιου χρέους, της απασχόλησης, της φτώχειας και των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η ταχύτατη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές και η βιώσιμη αναδιάρθρωση του Δημοσίου χρέους, είναι αυτό που τώρα χρειαζόμαστε ώστε να οδηγηθούμε στην αποκλιμάκωση των αβεβαιοτήτων και των κινδύνων και να διαμορφώσουμε ευνοϊκό επενδυτικό και οικονομικό κλίμα.

Παρά τις δυσκολίες, ο τραπεζικός τομέας έχει σταθεροποιηθεί και εμφανίζει σαφή στοιχεία βελτίωσης σε όλους τους τομείς. Επέστρεψε σε οργανική κερδοφορία μετά από επτά συνεχόμενα χρόνια, διατηρεί υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, από τους ισχυρότερους στην Ευρωζώνη, οι συνθήκες ρευστότητας βελτιώνονται με αυξανόμενη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, οι καταθέσεις σταδιακά επιστρέφουν, το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων σταθεροποιείται και διαφαίνεται η έναρξη μιας τάσης για σταδιακή μείωσή τους.

Τονίστηκε ότι στην τρέχουσα συγκυρία η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να επιτευχθεί σταδιακά η επανεκκίνηση της επενδυτικής διαδικασίας, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ρευστότητας, και η επιστροφή της οικονομίας σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.

H Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεσμεύτηκε ότι, στο μέτρο που της αναλογεί, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση και θα συνεργαστεί με όλους τους παραγωγικούς φορείς και την πολιτεία, ώστε να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι και προτεραιότητες.

Ευχαρίστησε τέλος τον κ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας διότι επανέλαβε την πάγια εκφρασμένη τοποθέτησή του ότι η θέση της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον σκληρό πυρήνα της, την ευρωζώνη, είναι αδιαπραγμάτευτη.