Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) στη σημερινή συνεδρίασή του, και μετά από συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης, επέλεξε ομόφωνα ως νέα Γενική Γραμματέα της ΕΕΤ την Καθηγήτρια Χαρούλα Απαλαγάκη στη θέση του αποχωρούντος Γενικού Γραμματέα Καθηγητή Χρήστου Γκόρτσου. Η μετάπτωση θα γίνει την 1η Μαρτίου.

Η κα Απαλαγάκη είναι Καθηγήτρια Αστικού Δικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, interim Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, μέλος του Δ.Σ. και Νομική Σύμβουλος της ίδιας τράπεζας, μέλος του Νομικού Συμβουλίου της ΕΕΤ και μέλος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών σε ζητήματα αστικού και διοικητικού δικονομικού δικαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε επίσης ομόφωνα τις θερμότατες ευχαριστίες του στον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα για την ουσιαστική και μακροχρόνια συμβολή του στην αποτελεσματική λειτουργία της ΕΕΤ. Ο κος Γκόρτσος θα παραμείνει Σύμβουλος του Δ.Σ. της ΕΕΤ σε θέματα τραπεζικής ρύθμισης και εποπτείας.