Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, στο πλαίσιο της αναβάθμισης και βελτίωσης του ρόλου και των δραστηριοτήτων της καθώς και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς της, αποφάσισε ομόφωνα κατά τη σημερινή συνεδρίασή του τη συγκρότηση δυο νέων Συντονιστικών Επιτροπών:

  • της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων, Πρόεδρος της οποίας αναλαμβάνει ο κ. Θεόδωρος Καλαντώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Eurobank Ergasias, και
  • της Συντονιστικής Επιτροπής των Επικεφαλής Οικονομικής Διαχείρισης (Chief Financial Officers – CFOs), Πρόεδρος της οποίας αναλαμβάνει ο κ. Βασίλειος Ψάλτης, Γενικός Διευθυντής και CFO της Alpha Bank.

Αποφασίστηκε, επίσης, η σύσταση ενός διατραπεζικού Forum Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων, Πρόεδρος του οποίου αναλαμβάνει ο κ. Σπύρος Παπασπύρου, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς.

Στην ίδια συνεδρίαση, εξελέγησαν, επίσης ομόφωνα, οι νέοι Πρόεδροι στη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και στο Νομικό Συμβούλιο της ΕΕΤ. Πρόκειται, αντίστοιχα, για τον κ. Αλέξανδρο Μπένο, Βοηθό Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και τον κ. Γεώργιο Τριανταφυλλάκη, Βοηθό Γενικό Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.   

Στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΤ, Πρόεδρος της οποίας παραμένει ο κ. Σπύρος Παπασπύρου, Αντιπρόεδρος ορίστηκε, επίσης ομόφωνα, η κα Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Τέλος, στη Συντονιστική Επιτροπή Αγορών και Κεφαλαίων, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος παραμένουν, αντίστοιχα, οι κύριοι Αρτέμης Θεοδωρίδης, Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank και Κωνσταντίνος Κάμαρης, Head of Global Markets & Treasurer της HSBC Bank Plc.