Γραφείο Τύπου / Ανακοινώσεις

Ενημέρωση της πελατείας των τραπεζών μελών της ΕΕΤ για τη διακοπή της εξαργύρωσης επιταγών σε δολάρια ΗΠΑ (USD) από τις αρχές Ιουνίου 2016 και τον επακόλουθο περιορισμό στην έκδοση επιταγών σε USD

Όλες οι τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν εκτός των ΗΠΑ έλαβαν ενημέρωση να εξαργυρώνουν επιταγές σε δολάρια ΗΠΑ (USD) μέχρι το τέλος Μαΐου 2016.

Συνεπώς, από τον Ιούνιο του 2016, οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα δεν θα μπορούν να εξυπηρετούν την πελατεία τους για την εξαργύρωση επιταγών, εκτός εάν αυτές αποστέλλονται στις τράπεζες στις οποίες σύρονται ως αξίες προς είσπραξη (collection), διαδικασία η οποία είναι πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή για τον πελάτη-δικαιούχο.

Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και η έκδοση επιταγών σε δολάρια ΗΠΑ αφού ως υπηρεσία θα προσφέρεται από περιορισμένο αριθμό αμερικανικών τραπεζών.

Σε αυτό το πλαίσιο η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει την πελατεία των τραπεζών-μελών της, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που συναλλάσσονται με επιταγές σε δολάρια ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των traveler cheques, όπως ενημερωθούν έγκαιρα από την τράπεζα συνεργασίας τους για τους εναλλακτικούς τρόπους εισπράξεων και πληρωμών τους.