Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Εκπαιδευτική συνεργασία ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ & Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Συμφωνία συνεργασίας για την επαγγελματική εκπαίδευση - κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων υπεγράφη μεταξύ του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Σκοπός της συμφωνίας είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας των δύο φορέων για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών τους προς τα στελέχη επιχειρήσεων, στους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των τραπεζικών υπηρεσιών.

Το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ είναι ο εκπαιδευτικός βραχίονας του ΣΕΒ στον χώρο της δια βίου μάθησης και κατάρτισης, ο οποίος διαθέτει τεχνογνωσία και ευρύτατη γκάμα σεμιναρίων, τόσο για τη διοίκηση των επιχειρήσεων όσο και για την τεχνική υποστήριξη αυτών.

Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) είναι ο εκπαιδευτικός βραχίονας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών που, από το 1986, παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση για τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Διαθέτει βαθιά γνώση και εμπειρία στην  παροχή σεμιναρίων και προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης για όλα τα αντικείμενα του χρηματοπιστωτικού τομέα, σε διάφορα επίπεδα γνώσεων. Σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς του αποτελεί επίσης η έκδοση εκπαιδευτικών εγχειριδίων για τα εν λόγω αντικείμενα.

Οι δύο φορείς εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει ουσιαστικά στη μετάδοση σύγχρονων γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών των επιχειρήσεων,  για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των επενδύσεων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας γενικότερα.

Πληροφορίες για τα σεμινάρια που θα διοργανωθούν το α’ εξάμηνο 2015, μπορείτε να βρείτε στους ιστοτόπους (sites) των δύο φορέων:

www.ivepe.gr
http://www.hba.gr/eti/