Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας χαιρετίζει το πρόγραμμα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπογραμμίζει τη σημασία της ανάληψης δράσεων που ενισχύουν την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και υποστηρίζουν την ανάπτυξη

Την Πέμπτη και την Παρασκευή 13 και 14 Νοεμβρίου έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες η εξαμηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, μέλη της οποίας είναι οι ενώσεις των εμπορικών τραπεζών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου. Την Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσώπησαν ο Πρόεδρός της και Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιώργος Ζανιάς και ο Γενικός της Γραμματέας κ. Χρήστος Γκόρτσος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ., υπό την προεδρία του κ. Christian Clausen, Διευθύνοντος Συμβούλου της Nordea Bank και προέδρου της ΕΤΟ, αναλύθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και επισημάνθηκε το φιλόδοξο πρόγραμμα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.

«Τα πιστωτικά ιδρύματα είναι έτοιμα να χρηματοδοτήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, ωστόσο, πριν την εισαγωγή νέων ρυθμιστικών απαιτήσεων, οι οποίες μπορεί να έχουν απροσδόκητες αρνητικές επιπτώσεις, η προσεκτική προσαρμογή του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου είναι ουσιώδους σημασίας για την οικονομία», ανέφερε ο κύριος Clausen. «Αυτό συνεπάγεται ότι η σημερινή τάση για συνεχή υιοθέτηση όλο και αυστηρότερων ρυθμίσεων σε σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να σταθμιστεί λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αναθέρμανσης της οικονομίας. Η προσαρμογή αυτή έχει καθυστερήσει».

Η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ κ. Danièle Nouy, η οποία παρευρέθηκε ως προσκεκλημένη σε μεγάλο μέρος της συνεδρίασης, παρέθεσε εκτενώς τις θέσεις της αναφορικά με τα νέα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ και αντάλλαξε διεξοδικά απόψεις με τα μέλη του Δ.Σ. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η συνολική αξιολόγηση (Comprehensive Assessment) στην οποία προέβη η ΕΚΤ και τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στις 26 Οκτωβρίου ήταν βασική προϋπόθεση προκειμένου αυτή να αναλάβει εποπτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ).

Η κα. Nouy τόνισε ότι η νέα εποπτική πρακτική στο πλαίσιο του ΕΕΜ θα ασκηθεί με τρόπο που να διασφαλίζονται ίσοι όροι και αυξημένη διαφάνεια για τα πιστωτικά ιδρύματα τόσο εντός, όσο και εκτός, της Ευρωζώνης. Τα μέλη του Δ.Σ. τόνισαν στο σημείο αυτό ότι τα ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα είναι έτοιμα να υποστηρίξουν την άσκηση αυτή.

Ένα τρίτο θέμα που απασχόλησε το Δ.Σ. ήταν οι προτάσεις της Επιτροπής αναφορικά με τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση των τραπεζικών δραστηριοτήτων (structural reform). Κυρίαρχη παραμένει η θέση ότι ο προτεινόμενος υποχρεωτικός διαχωρισμός των επενδυτικών δραστηριοτήτων θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες τόσο σε σχέση με τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα όσο και της οικονομίας. Ο κ. Clausen επισήμανε ότι:

«η εν λόγω πρόταση, αν τελικώς υλοποιηθεί, αναμένεται πραγματικά να προκαλέσει αυξημένο κόστος και να καταστήσει πολύ δυσχερή την παροχή ενός πλήρους φάσματος βασικών τραπεζικών υπηρεσιών προς τους εταιρικούς πελάτες».

Τα μέλη του Δ.Σ. διευκρίνισαν, επίσης, ότι οι αρχικοί στόχοι της πρωτοβουλίας για τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση των τραπεζικών δραστηριοτήτων έχουν ήδη επιτευχθεί στο πλαίσιο όλων των άλλων νέων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Σε αυτές αναμένεται να προστεθεί και η πρόσφατη πρόταση του Financial Stability Board για την καθιέρωση μιας νέας εποπτικής απαίτησης σε σχέση με τη Συνολική Ικανότητα Απορρόφησης Ζημιών (Total Loss Absorbency Capacity), η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία.