Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

ΕΤΙ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές

Εκπαιδευτές ζητά το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ETI) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και εμπλουτισμού του κύκλου των συνεργατών του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις σε θέματα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα (τραπεζικά, χρηματιστηριακά, ασφαλιστικά). Επιθυμητή είναι η διδακτική εμπειρία στην επαγγελματική ή/και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

To ETI είναι ο εκπαιδευτικός βραχίονας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, που, από το 1986, παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση για τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Κύριο έργο του είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σεμιναρίων και προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, βραχείας ή μεγάλης διάρκειας, για όλα τα αντικείμενα του χρηματοπιστωτικού τομέα, σε διάφορα επίπεδα γνώσεων. Επιπροσθέτως, σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς του αποτελεί η συγγραφή και έκδοση εκπαιδευτικών εγχειριδίων για τα εν λόγω αντικείμενα.

Οι υπηρεσίες του ΕΤΙ απευθύνονται σε τράπεζες, επιχειρήσεις και εργαζομένους του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, οργανισμούς – επιχειρήσεις – επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις χρήσιμες για τις συναλλαγές τους με τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος βλ.

http://www.hba.gr/eti/