Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Παρουσίαση Συλλογικού Τόμου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής

Μέγαρο Καρατζά
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014

Την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 έλαβε χώρα η παρουσίαση του συλλογικού τόμου - μελέτης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τίτλο: «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής» υπό την επιμέλεια του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ. Πρόκειται για την τρίτη μελέτη που εκδίδεται σε αυτό το πλαίσιο, από το 2004, και την πρώτη που δεν αφορά αμιγώς ζητήματα του τραπεζικού συστήματος, αλλά την Ελληνική οικονομία εν γένει.

Την εκδήλωση, όπως και τη μελέτη, προλόγισε ο Πρόεδρος της ΕΕΤ, κ. Γιώργος Ζανιάς, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας και του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ο κ. Ζανιάς τόνισε το γεγονός ότι με την εκδοθείσα μελέτη η ΕΕΤ επιδιώκει να συμβάλει, με τρόπο αναλυτικό, τεκμηριωμένο και νηφάλιο, στο δημόσιο διάλογο για το νέο οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας, με τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των προοπτικών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Το περιεχόμενο της μελέτης, στην οποία περιέχονται 40 άρθρα, παρουσίασαν στη συνέχεια οι επιμελητές της έκδοσης, κ.κ. Μιχάλης Μασουράκης και Χρήστος Γκόρτσος.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΤ, καθηγητής κ. Χρήστος Γκόρτσος, παρουσίασε τις εισαγωγικές παρατηρήσεις στον συλλογικό τόμο και προχώρησε σε μια συνολική επισκόπηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Ο κ. Γκόρτσος επεσήμανε καταληκτικά ότι, υπό προϋποθέσεις (τις οποίες ανέπτυξε), η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση θα μπορέσει να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος προς όφελος του πραγματικού τομέα της οικονομίας μας.

Στη συνέχεια, ο κ. Μιχάλης Μασουράκης, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΕΕΤ και Ανώτερος Διευθυντής Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank, αναφέρθηκε στις έντεκα ενότητες της μελέτης, στις οποίες αναλύονται οι προτάσεις πολιτικής των 50 και πλέον συγγραφέων για μια ανταγωνιστική οικονομία, απεγκλωβισμένη από τις ανισορροπίες και τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.

Εξωστρέφεια, ανταγωνιστικότητα, ξένες άμεσες επενδύσεις, μεταποίηση, τουρισμός, γεωργία, τρόφιμα, κρουαζιέρα, ναυτιλία, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, λιμάνια, εμπορικά ακίνητα, αγορά εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, μετανάστευση, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, χωροταξία, περιβάλλον, απονομή δικαιοσύνης, καταπολέμηση της διαφθοράς, διοικητική μεταρρύθμιση, φορολογία, χρηματοδότηση, κεφαλαιαγορά, τραπεζικό σύστημα και αναπτυξιακή διαδικασία είναι οι βασικές θεματικές ανάλυσης του συλλογικού τόμου.

Ο κ. Μασουράκης ολοκλήρωσε με μια συνοπτική περιγραφή των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία στην τρέχουσα συγκυρία. Στο πλαίσιο αυτό, το ζητούμενο είναι μία οικονομία προσανατολισμένη  προς τα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, που από τη φύση τους απαιτούν μεγαλύτερη παραγωγικότητα λόγω της έκθεσης των κλάδων αυτών στον διεθνή ανταγωνισμό.

Συντονιστής της εκδήλωσης για την παρουσίαση της μελέτης της ΕΕΤ, η οποία διαμορφώθηκε με πρωτοβουλία του Επιστημονικού της Συμβουλίου και στην οποία συνέβαλαν με τα άρθρα τους μέλη τόσο της Ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, επιστήμονες, αλλά και άνθρωποι της πράξης, με γνώση και εμπειρία από την ελληνική πραγματικότητα, ήταν ο διευθυντής της εφημερίδας «Καθημερινή» κ. Αλέξης Παπαχελάς. Στη συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση του συλλογικού τόμου από τους κ.κ. Γκόρτσο και Μασουράκη παρενέβησαν, με ουσιαστικές παρατηρήσεις, τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΕΕΤ Καθηγητές κ.κ. Νικόλαος Βέττας, Νικόλαος Τραυλός και Γκίκας Χαρδούβελης.