Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Ο "χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός" ως βασική προτεραιότητα της ΕΕΤ

Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013, το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) συνδιοργάνωσαν εκδήλωση προς τιμήν των εθελοντών-τραπεζικών στελεχών που υλοποίησαν το πρόγραμμα Τράπεζες σε Δράση κατά το σχολικό έτος 2012-2013, σε 13 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, για 615 μαθητές, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Την εκδήλωση προλόγισαν ο Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΝ/JA Greece, κ. Χρήστος Τσάγκος, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΤ, κ. Χρήστος Γκόρτσος, και η κα Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας και μέλος ΔΣ του ΣΕΝ/JA Greece, οι οποίοι τόνισαν ότι η συμμετοχή σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Το ΣΕΝ/JA Greece είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005. Εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον διεθνή οργανισμό Junior Achievement Worldwide, τον μεγαλύτερο οργανισμό παγκοσμίως που εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας, με συμμετοχή 11 εκατομμυρίων περίπου μαθητών σε ετήσια βάση και παρουσία σε 122 χώρες. Το ΣΕΝ/JA Greece υποστηρίζεται από  δεκάδες επιχειρήσεις- μέλη και αποσκοπεί στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας και βασικών οικονομικών γνώσεων σε σχολεία, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Τα εν λόγω προγράμματα υλοποιούνται από εθελοντές-στελέχη επιχειρήσεων σε στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων.

Όπως τόνισε με έμφαση ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΤ, κ. Χρήστος Γκόρτσος, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η οποία είναι ενεργό μέλος του ΣΕΝ/JA Greece, έχει αναδείξει ως βασικό άξονα της δραστηριότητάς της την προώθηση της καλούμενης "χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης" της πελατείας των τραπεζών-μελών της, με σκοπό την ενίσχυση του επιπέδου του "χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού" της (financial literacy). Το ζήτημα αυτό έχει αναδειχθεί στην τρέχουσα συγκυρία, μετά την πρόσφατη (2007-2009) διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, ως κυρίαρχο αίτημα πολιτικής από διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ενδεικτικά: G20, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης-ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία) και απαραίτητο συμπλήρωμα του ρυθμιστικού πλαισίου, με στόχο την προστασία των καταθετών, των επενδυτών, των ασφαλισμένων, των δανειοληπτών και των καταναλωτών που πραγματοποιούν πληρωμές μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και την εκ μέρους τους απόλυτα συνειδητή ανάληψη των συναφών κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΤ:

• Ως μέλος του ΣΕΝ/JA Greece στηρίζει το πρόγραμμα Τράπεζες σε Δράση, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και υλοποιείται από εθελοντές-στελέχη τραπεζών. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές χρηματοπιστωτικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες για να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους ως μελλοντικοί καταναλωτές και επαγγελματίες. Από το 2008, που ξεκίνησε το πρόγραμμα, μέχρι το 2012 συμμετείχαν κατά μέσο όρο 50 μαθητές ετησίως. Τη σχολική χρονιά 2012-2013, με τη συμβολή περισσότερων εθελοντών από τις τράπεζες, έγινε εφικτή η υλοποίησή του για περισσότερους από 600 μαθητές.

• Παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με τον χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό σε διεθνές επίπεδο, συμμετέχοντας στο Διεθνές Δίκτυο του ΟΟΣΑ για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση (International Network on Financial Education - INFE). Στην ειδική διαδικτυακή πύλη του εν λόγω Δικτύου, International Gateway for Financial Education, όπου εμφανίζονται πληροφορίες για τις δράσεις χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού σε περισσότερες από 100 χώρες, παρουσιάζεται αναλυτική πληροφόρηση για το πρόγραμμα Τράπεζες σε Δράση (ηλεκτρονικός σύνδεσμος: www.financial-education.org/Greece_Banks_in_Action.html).

• Επιπλέον, ως τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation) συμμετέχει σε νεοσυσταθείσα Ομάδα Εργασίας για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση, καθώς το θέμα του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού έχει πλέον ενταχθεί ως κυρίαρχο στην ατζέντα της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας.