Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Νέα ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη λειτουργία, στις 21 και 22 Μαρτίου, των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα των κυπριακών πιστωτικών ιδρυμάτων

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε νέα ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία, στις 21 και 22 Μαρτίου, των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα των πιστωτικών ιδρυμάτων Τράπεζα Κύπρου, CPB (Λαϊκή Τράπεζα) και Ελληνική Τράπεζα.

Το κείμενο της ανακοίνωσης βρίσκεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/2386f77d-b77e-471f-905a-62fd5c6690bd