Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Δήλωση του κ. Τάκη Αράπογλου Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Η φημολογία των τελευταίων ημερών αναφορικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, ιδίως ενόψει της σταδιακής απόσυρσης των έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι τουλάχιστον υπερβολική. Όσοι διακινούν τη σχετική φημολογία παραβλέπουν τα μέτρα που οι τράπεζες έχουμε ήδη λάβει σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να θωρακίσουμε την κεφαλαιακή μας επάρκεια, και να δημιουργήσουμε αποθέματα ρευστότητας υποκαθιστώντας έγκαιρα την όποια ρευστότητα έχει αντληθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η συνολική πορεία του τραπεζικού συστήματος κατά τη διάρκεια της κρίσης, τα πρόσφατα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2009, η επιτυχημένη πρόσβαση όλων των μεγάλων τραπεζών στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου που ξεπέρασε κάθε προσδοκία δεν επιτρέπουν καμία αμφιβολία για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών.


Statement by Takis Arapoglou,
President of the Hellenic Bank Association

The rumours of the past days relating to the impact of the economic crisis, especially in view of the gradual withdrawal of the extraordinary measures supporting liquidity by the ECB, are exaggerated to say the least.  Whoever is spreading such rumours is ignoring the measures that the Greek banks have already taken in coordination with the Bank of Greece so as to protect their capital adequacy and to create liquidity reserves, so as to replace, in a timely fashion, whatever liquidity has been raised from the ECB.

The overall performance of the banking system during the crisis, the recent results of the third quarter of 2009, the successful access of all the large banks to the international capital markets -- which exceeded all expectations -- do not permit any doubts regarding the prospects of Greek banks.