Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

10η Συνάντηση των μελών του Διαβαλκανικού Φόρουμ Τραπεζικών Ενώσεων (IFBA)

Η 10η συνάντηση των μελών του Διαβαλκανικού Φόρουμ Τραπεζικών Ενώσεων (IFBA) διοργανώθηκε στο Σεράγεβο, πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009. 
Στο Φόρουμ παρευρέθηκαν ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Εθνικών Ενώσεων Τραπεζών Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Ελλάδας, Κύπρου, Μαυροβουνίου, Σερβίας και Τουρκίας.

Τη συνάντηση προλόγισαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζών Βοσνίας-Ερζεγοβίνης κ. Dino Osmanbegovic και ο Εκτελεστικός της Γραμματέας κ Mijo Misic, ο οποίος εκτέλεσε χρέη προέδρου.

Το πρώτο μέρος των εργασιών του Φόρουμ ξεκίνησε με μια σύντομη παρουσίαση του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης από τον κ. Mijo Misic (Εκτελεστικό Γραμματέα της Ένωσης Τραπεζών Βοσνίας-Ερζεγοβίνης).  Ακολούθησαν παρουσιάσεις για Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα σε περίοδο Παγκόσμιας Χρηματοπιστωτικής Κρίσης από την κα. Viktorija Proskurovska (Σύμβουλο Οικονομικών & Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας) και Το μέλλον της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και άλλες πρόσφατες ρυθμιστικές εξελίξεις από τον κ. Βασίλη Παναγιωτίδη (Ειδικό Σύμβουλο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών).

Στο πλαίσιο του Φόρουμ, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, κ. Kemal Kozaric πραγματοποίησε ομιλία για το Τραπεζικό Σύστημα της χώρας του και αντάλλαξε απόψεις με τα μέλη του IFBA.

Στο δεύτερο μέρος, ο Διευθυντής του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, κ. Josip Navjestic παρουσίασε τη λειτουργία του Ταμείου ενώ ο Διευθυντής της Εθνικής Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, κ. Mijo Golub παρουσίασε τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τη συμβολή του εγχώριου τραπεζικού συστήματος στην πρόληψη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Το Φόρουμ ολοκληρώθηκε με ομόφωνη απόφαση των μελών, οι ημερήσιες διατάξεις μελλοντικών συναντήσεων να περιλαμβάνουν και σημαντικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η εκπαίδευση σε χρηματοπιστωτικά θέματα όλων των απασχολούμενων στον τραπεζικό τομέα στις  χώρες-μέλη  του IFBA  (ειδικότερα  για  την  εφαρμογή  της Βασιλείας ΙΙ  και τα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων).

Η επόμενη (11η) συνάντηση των μελών IFBA θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την άνοιξη του 2010. 


Το IFBA αποτελεί θεσμό για την προώθηση των τραπεζικών εργασιών στην περιοχή των Βαλκανίων. Ιδρύθηκε το 2004 με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Σήμερα, το Φόρουμ έχει 10 μέλη–Ενώσεις Τραπεζών από τις χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κύπρο, Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία και Τουρκία. Το Φόρουμ συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο σε διαφορετικές Βαλκανικές πόλεις (εκ περιτροπής).  Οι εκπρόσωποί του έχουν την ευκαιρία να συζητούν διεξοδικά μεγάλο αριθμό θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, που σχετίζονται με σημαντικές παραμέτρους των τραπεζικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις για την ανάπτυξη και την υποστήριξη κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.