Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Η αναπροσαρμογή του πλαισίου άσκησης εποπτείας στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα σύμφωνα με την έκθεση de Larosiere"

'Αρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"  (Δευτέρα 27 Απριλίου 2009)