Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Πιστοποίηση του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης"

'Αρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στο περιοδικό "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ" (τεύχος Απριλίου 2009)