Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Bad Bank

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται για τη δημιουργία μιας “bad bank” ως εναλλακτικής λύσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομίας, η ΕΕΤ κρίνει αναγκαίο να επισημανθούν τα ακόλουθα:

  • H συζήτηση που γίνεται στο εξωτερικό για τη δημιουργία “bad banks” αφορά την απόκτηση και τη διαχείριση “τοξικών” επενδυτικών και δανειακών προϊόντων από τράπεζες, οι οποίες εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας και σημαντικές ζημίες  χρήσεως.

  • Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν τέτοια τοξικά προϊόντα στους ισολογισμούς τους και αυτό έχει επιβεβαιωθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και τις Ελεγκτικές Εταιρείες. Με το δεδομένο αυτό, οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν λόγο να επιζητούν τη δημιουργία μιας “bad bank”, ούτε υπάρχει αντικειμενικά τέτοια ανάγκη. Επομένως, δεν τίθεται καν ζήτημα δημιουργίας στην Ελλάδα μιας “bad bank”.