Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

"Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA): Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις Οικονομικές επιπτώσεις μετάβασης στον SEPA"

'Αρθρο της Ph.D. Οικονομολόγου, Επιστημονικού Συνεργάτη ΕΕΤ
κας 'Αννας Βασίλα στο οικονομικό περιοδικό "Επιλογή"
(Τεύχος Ιούνιος 2008)